Eğitim Hizmetleri

IntelProbe eğitimleri 360 derece siber güvenlik kavramı çerçevesinde şekillendirilir. 360 derece siber güvenlikten kastedilen, siber güvenlikle ilgili tüm süreç ve unsurları bir arada ve bütünleşik olarak değerlendirmektir. Pek çok eğitim şirketi siber güvenliğin sadece yazılım geliştirme ya da operasyon merkezi fonksiyonları üzerine yoğunlaşır. Oysa IntelProbe, bireysel farkındalığın geliştirilmesinden, bir kurumun siber güvenlik adına hayata geçirebileceği hemen tüm çalışmaları destekleyecek alanlara kadar, geniş bir spektrumda eğitim programları oluşturarak uygular.

IntelProbe eğitimleri; alanında uluslararası yeterlilik belgelerine sahip nitelikli siber güvenlik uzmanlarınca, modern altyapı ve cihazlar kullanılarak gerçekleştirilir.

White Hat Hacker Training
White Hat Hacker Training
OSCP Preparation Training
Try Harder
Corporate CIRT Training
Corporate CIRT Training
Security Operations Center (SOC) Analyst Training
SOC Analyst Training
Penetration Testing Expert Training
Penetration Testing Expert Training
Top